Rõivaste tootearendus

Lõigete konstrueerimine

Rõivaste lõigete konstrueerimine on vundamendiks tootearenduse protsessis. Teostame konstrueerimist disaineritele ja toomistele alates joonisest, olemasolevast tootest või lihtsalt korrigeerime juba olemasolevat lõiget. Konstrueerime vastavalt Teie soovile, kas mulaaži meetodil, otse paberile (2D) või kasutame erinevaid variante koos. Teeme koostööd juba olemasolevate ettevõtetega kui ka alustavate disaineritega.

 

Lõigete digiteerimine

 

Digiteerimine

CAD programmiga digiteerimine annab koopia Teil juba olemasolevast originaallõikest paberkandjal. Seda saate korduvalt kasutada, väljaplottida, muuta, see on digitaalselt salvestatud ning võimalik saata elektronkirja teel.

Suurendamine/vähendamine

Teeme suurendust/vähendust Teie lõigetele Teie suurendusreeglitega. Kui Teil ei ole oma suurendusreegleid, siis abistame nende kokkupanemisel vastavalt Teie toodete skaalale.

 

suurendamine vähendamine

 

Paigutuse teostamine

Teostame juba valmisolevatele ja suurendatud rõivaste lõigetele paigutamist vastavalt tellimusele. Samuti saame teostada enne lõpp-toodangut, näiteks näidise lõigete baasil, materjali kulunormide esialgse arvestuse.

 

lõigete paigutamine